Monitoring Kegiatan Duplikasi Yupa di Museum Nasional, Jakarta

Monitoring Kegiatan Duplikasi Yupa di Museum Nasional, Jakarta

BPCB Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Duplikasi Prasasti Yupa yang tesimpan di Museum Nasional, Jakarta. Prasasti Yupa yang tersimpan di Museum Nasional berjumlah 7 (tujuh) buah. Prasasti yang diduplikasi berjumlah 2 (dua) buah yaitu: Prasasti Yupa dengan nomor...

Yupa Mulawarman IV (Prasasti Kutai IV)

Yupa Mulawarman IV (Prasasti Kutai IV)   Transkripsi:   srimato nrpamukhyasya rajnah sri-mulawarmmanah  danam punyatame ksetre yad dattam vaprakesvare dvijatibhyo‟ gnikalpebhyah. vinsatir ggosahasrikam tansya punyasya yupo „yam krto viprair ihagataih.  ...

Yupa Mulawarman III (Prasasti Kutai III)

Yupa Mulawarman III (Prasasti Kutai III)   Transkripsi: sri-mulavarmmano rajnah yad dattan tilla-parvvatam sadipa-malaya sarddham yupo „yam likhitas tayoh Terjemahan: Tugu ini ditulis buat (peringatan) dua (perkara) yang telah disedekahkan oleh Sang Raja...