Yupa Mulawarman I (Prasasti Kutai I)

0
2609

Yupa Mulawarman I (Prasasti Kutai I)

 

Transkripsi:

srimatah sri-narendrasya,

kundungasya mahatmanah,

putro svavarmmo vikhyatah,

vansakartta yathansuman,

tasya putra mahatmanah,

trayas traya ivagnayah,

tesan trayanam pravarah,

tapo-bala-damanvitah,

sri mulawarmma rajendro,

yastva bahusuvarnnakam,

tasya yajnasya yupo „yam,

dvijendrais samprakalpitah.

 

Terjemahan:

Sang Maharaja Kundunga, yang amat mulia, mempunyai putra yang mashur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman (dewa Matahari) menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra tiga, seperti api (yang suci) tiga. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri (selamatan yang dinamakan) emas amat banyak. Buat peringatan kenduri (selamatan) itulah tugu batu ini didirikan oleh para brahmana.