Silsilah Sultan Kesultanan Banten

SILSILAH SULTAN YANG MEMERINTAH DI BANTEN

1. Syarif Hidayahtullah Susuhunan Gunung Jati *)

2. Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan                    1552-1570

3. Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan Gede                    1570-1580

4. Maulana Muhammad Pangeran Ratu Ing Banten                 1525-1552

5. Sultan Abul Mafachir Mahmud Abdul Kadir Kenari            1580-1596

6. Sultan Abul Ma’ali Ahmad                                                       1596-1651

7. Sultan Ageng Tirtayasa-Abul Fath Abdul Fattah                   1651-1672

8. Sultan Abun Nasr Abdul Kahhar-Sultan Haji                        1672-1687

9. Sultan Abdulfadhl                                                                     1687-1690

10. Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin                                      1690-1733

11. Sultan Muhammad  Syifa Zainul Arifin                               1733-1750

12. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil                                               1750-1752

13. Sultan Muhammad Wasi Zainul Alimin                                1752-1753

14. Sultan Muhammad Arif Zainul Asyikin                               1753-1773

15. Sultan Abul Mafakih Muhammad Aliyuddin                      1773-1799

16. Sultan Muhyiddin Zainussholihin                                          1799-1801

17. Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin                          1801-1802

18. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya                                      1802-1803

19. Sultan Agilludin (Aliyuddin II)                                              1803-1808

20. Sultan Wakil Pangeran Suramanggala                                 1808-1809

21. Sultan Muhammad Syafiuddin                                              1809-1813

22. Sultan Muhammad Rafi’uddin                                              1813- 1820

Keterangan: *) Penguasa pertama yang tidak mentasbihkan diri menjadi raja

Sumber: Ismail Muhammad, 1983