You are currently viewing Alih Aksara dan Terjemahan Prasasti Muarakaman I (D 2a)
Prasasti Muara Kaman I_Koleksi Museum Nasional

Alih Aksara dan Terjemahan Prasasti Muarakaman I (D 2a)

  • Post author:
  • Post category:Cagar Budaya

Alih Aksara dan Terjemahan Prasasti Muara Kaman I

śrīmataḥ śrīnarendrasya

Sang Maharaja Kuṇḍungga,

 

kuṇḍunggasya mahātmanaḥ

yang amat mulia,

 

putro ‘svavarmmo vikhyātaḥ

mempunyai putra yang mashur,

 

vaṅśakarttā yathāngśumān

Sang Aśwawarman namanya,

 

tasya putrā mahātmānaḥ

yang seperti Sang Angśumān (dewa Matahari)

menumbuhkan keluarga yang sangat mulia,

 

trayas traya ivāgnayaḥ

Sang Aśwawarman mempunyai putra tiga,

 

teṣān trayāṇām pravaraḥ

seperti api (yang suci) tiga,

 

tapo bala damānvitaḥ

Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mūlavarmmān,

 

śrī mūlavarmmā rājendro

raja yang berperadaban baik,

 

yaṣṭvā bahusuvarṇṇakam

kuat, dan kuasa,

 

tasya yajñasya yūpo ‘yam

Sang Mūlavarmmān telah mengadakan

kenduri (selamatan yang dinamakan) emas amat banyak,

 

dvijendrais samprakalpitaḥ

untuk peringatan kenduri (selamatan) itulah

tugu batu ini didirikan oleh para brahmana,

*Alih aksara Prasasti Muarakaman I (D 2a)

Baca Juga :

Tonggak Sejarah Nusantara dari Pedalaman Mahakam