Asal Mula Nama Tempat Yang Berkaitan Dengan Kraton Kartasura

0
1529

Asal Mula Nama Tempat Yang Berkaitan Dengan Kraton Kartasura

Oleh: Sri Sumarsih

 

Nama suatu tempat ada kalanya mempunyai arti jika pada saat memberi nama dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya (1). Di tempat tersebut dahulu pernah bertempat tinggal seorang tokoh yang kemudian mana tokoh itu diabadikan untuk memberi nama tempat; (2). Di tempat itu ada sesuatu yang spesifik misalnya terdapat tanaman tertentu atau bentuk alam yang menyerupai sesuatu kemudian ciri khas ini digunakan untuk memberi nama tempat; (3) Pesan dari seorang tokoh yang pernah berkunjung di suatu tempat. Selanjunya tokoh ini berpesan agar kelak tempat itu diberi nama sesuai dengan pesannya yang biasanya dikaitkan dengan sesuatu peristiwa; (4) Suatu tempat yang dihuni oleh sejumlah orang yang mempunyai profesi sama yang mendukung kegiatan kraton, dan lain-lain.

Pada laporan ini penulis melakukan penelitian tentang nama tempat dan wilayah Kecamatan Kartasura yang ada kaitannya dengan Kraton Mataram semasa berpusat di Kartasura. Nama-nama tempat ini sampai sekarang masih digunakan meskipun fungsinya sudah berubah.

Selengkapnya: Patra-Widya, Vol. 6 No. 2, Juni 2005.