Rumah Kemayoran pada awalnya merupakan tempat tinggal kerabat Puro Pakualaman yang pro dengan Belanda pada masa pemerintahan Paku Alam VII. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1902 atas bantuan pemerintah kolonial Belanda. Bangunan tersebut pernah digunakan sebagai markas keamanan Belanda yang bertugas mengawasai gerak-gerik Keraton Yogyakarta yang kontra dengan Belanda.

      Rumah Kemayoran mempunyai kuncungan/kanopi menghadap ke selatan. Terdapat trap tangga untuk masuk, sehingga penempatan bangunan lebih tinggi daripada halaman sehingga memberi kesan bentuk bangunan menjadi tinggi. Jendela krepyak dan penerangan atas menggunakan kaca patri. Di Belakang rumah terdapat pagar tempat tambatan kuda yang digunakan menarik andong sebagai transportasi pasukan Belanda.

    Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Per.Men Budpar RI No. PM.89/PW.007/MKP/2011. Rumah Kemayoran terletak di Jalan Sultan Agung No. 65 Yogyakarta.