Pillbox Stelling II Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara

Pillbox Stelling II Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara

Pillbox Stelling II Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara Pembangunan kawasan ini disebabkan oleh penemuan minyak dan eksplorasi minyak oleh Belanda di Tarakan. Kawasan Peningki lama dan Karungan berada di Selatan kawasan eksplorasi minyak BPM sehingga dapat...
Meriam IV Peningki Lama, Kalimantan Utara

Meriam IV Peningki Lama, Kalimantan Utara

Meriam IV Peningki Lama, Kalimantan Utara Pembangunan kawasan ini disebabkan oleh penemuan minyak dan eksplorasi minyak oleh Belanda di Tarakan. Kawasan Peningki lama dan Karungan berada di Selatan kawasan eksplorasi minyak BPM sehingga dapat berfungsi sebagai...
Bekas Pertambangan Batu Bara Pengaron, Kalimantan Selatan

Bekas Pertambangan Batu Bara Pengaron, Kalimantan Selatan

Bekas Pertambangan Batu Bara Pengaron Bekas Pertambangan Batu Bara Pengaron menandai penguasaan kekayaan bumi oleh kaum imperialis Belanda, sekaligus perkembangan kemajuan Teknologi Revolusi Industri yang meninggalkan jajak di Kalimantan Selatan, Kawasan Situs tambang...
Meriam II Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara

Meriam II Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara

Meriam II Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara Berdasarkan hasil penelitian, Situs/BCB ini dinyatakan sebagai tinggalan purbakala yang dilindungi oleh undang‐undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan telah terdaftar di Balai Pelestarian Peninggalan...
Meriam I Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara

Meriam I Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara

Meriam I Peningki Lama, Tarakan, Kalimantan Utara Berdasarkan hasil penelitian, Situs/BCB ini dinyatakan sebagai tinggalan purbakala yang dilindungi oleh undang‐undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan telah terdaftar di Balai Pelestarian Peninggalan...