Terjemahan :

23 April 682 Dapunta Hiyaŋ melakukan perjalanan suci; 19 Mei 682 Dapunta Hiyaŋ dengan membawa lebih dari dua laksa tentara berangkat dari Mināṅa; 16 Juni 682 rom­bongan Dapunta Hiyaŋ tiba di Mukha Upaŋ, kemu­dian membuat wanua.ririfahlen/bpcbjambi

1. selamat! tahun śaka telah lewat 604, pada hari kesebelas
2. paro-terang bulan waiśākha dapunta hiyaŋ naik di
3. perahu “mengambil siddhayātra“. pada hari ketu­juh paro-terang
4. bulan jyestha dapunta hiyaŋ bertolak dari mināṅa
5. sambil membawa dua laksa tentara dengan per­bekalan
6. sebanyak dua ratus (peti) berjalan dengan pera­hu dan yang berjalan kaki sebanyak seribu
7. tiga ratus dua belas datang di mukha –p-
8. dengan sukacita. Pada hari ke lima paro-terang bulan āsādha
9. dengan cepat dan penuh kegembiraan datang mem­buat wanua
10. śrīwijaya. menang, perjalanan berhasil dan men­jadi makmur senantiasa