Terjemahan Prasasti Boom Baru :

bpcbjambi

Sumpah dan kutukan bagi mereka yang berbuat jahat atau berkhianat kepada dātu Śrīwijaya.

 1.  … (dikatakan) durhaka …
 2. (apabila) ia tidak bakti dan tunduk (bertindak lemah lembut) kepadaku (raja) dengan …
 3. dibunuh ia oleh sumpah dan di(suruh) supaya hancur oleh … (Śrīwijaya)
 4. dengan sanak keluarganya …
 5. menye­bab­kan orang hilang ingat­an (maka langit), me­nyebabkan orang sakit (maka sakit) dan menye­babkan orang gila (maka gila)
 6. racun (upuh) dan tuba (tūwa), meng­guna-gunai orang supaya jatuh cinta (kasīhan), meng­guna-gunai orang supaya tunduk pada kemauannya (wasika­rana), dan demikian selan­jutnya (ityewamadi)
 7. kembali (pulang) ke asalnya lagi ke dosa­nya lagi …
 8.  tetapi apabila setiap kali (kadāci) ia berbakti dan tunduk kepada­ku (dy-aku)
 9. dan taat kepada kedudukan raja (datua), ia akan mene­mukan perbuatannya (kawuatanya) kembali sentosa selamat (sānti) dengan sanak keluarga­nya (gotra santananya)
 10.  tumbuh mencapai kemenangan (samṛddha), selamat sejahtera (swastha), se­hat wal’afiat (niroga), bebas mala petaka (nirrupadrawa), makmur (subhikṣa)
 11. seluruh negara dan penduduknya (wanuaya parāwis) //0//