Atribut penanda Arca laki-laki

Gambaran prajurit membawa senjata, menunggang atau menaklukan hewan adalah gambaran ksatria atau orang yang mempunyai peran cukup penting dalam suatu tatanan mayarakat, yang membedakan dengan orang biasa. Ksatria biasanya membawahi suatu pasukan tertentu. Bisa jadi menggambarakan pasukan gajah maupun pasukan kerbau. Gambaran hewan gajah yang dipangku bisa menujukkan hewan gajah ini mempunyai peran yang cukup penting pada masa itu. Tokoh yang memangku gajah adalah bukan tokoh perempuan.

(ditulis oleh: Nasruddin, artikel ini telah dipublikasikan dalam buku “Megalitik Pasemah: Penanda Zaman Selaras Alam“)

Bersambung