Prasasti Batu Tulis

Prasasti Batu tulis beraksara Jawa Kuna (Kawi) dan berbahasa Sunda Kuna, yang berbunyi:

0 0 wang na pun ini sakakala, prebu ratu purané pun, diwastu

diya wingaran prebu guru déwata prana diwastu diya dingaran sri

baduga maharaja ratu haji di pakwan pajajaran sri sang ratu dé-

wata pun ya nu nyusuk na pakwan diya anak rahyang nis-

kala sa(ng) sida-mokta di gunatiga i(n)cu rahyang niskala wastu

ka(n)cana sa(ng), sida-mokta ka nusalara(ng), ya siya nu nyiyan sakaka-

la gugunungan ngabalay nyiyan samida, nyiyan sanghyang talaga

rna mahawijaya, ya siya pun 0 0 i saka, panca panda-

wa nge(m)ban bumi 0 0

 

Artinya:

  1. Semoga selamat, inilah tanda peringatan (untuk) Prabu Ratu yang telah mendiang (mangkat). Dinobatkan
  2. Beliau dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Beliau dinobatkan (lagi) dia dengan nama Sri
  3. Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu De
  4. Beliaulah yang memariti Pakuan. Beliau anak Rahiyang Dewa Nis
  5. kala yang telah mangkat di Gunatiga, cucu Rahiyang Niskala Wastu
  6. kancana yang mendiang di Nusalarang. Beliaulah yang membuat tanda peringatan
  7. (berupa) gugunungan, memperkeras jalan, membuat samida, membuat Sang Hiyang Talaga
  8. rna Mahawijaya. Beliaulah itu. Pada tahun Saka, panca panda
  9. wa nge(m)ban Bumi” O O